Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.):300 TL

Öğretim Elemanı (Öğr. Gör., Okt., Uzm., Arş. Gör., Öğretmen):250 TL

Doktora ve Lisansüstü öğrenciler : 100 TL

Dinleyiciler: 50 TL