İlk Çağrı:   1 Aralık 2019

Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:  20 Nisan 2019

Sempozyum Programının İlan Edilmesi: 22 Nisan 2019

Sempozyum: 25-27 Nisan 2019