İlk Çağrı:   15 Ocak 2018

Son Çağrı: 15 Nisan 2018

Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 25 Nisan 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:  27 Nisan 2018

Sempozyum Programının İlan Edilmesi: 29 Nisan 2018

Sempozyum: 3-5 Mayıs 2018

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 30 Haziran 2018