Konu kapsamı

Eğitim (Alan) ortamlarında kullanılmış, kullanılan ya da kullanılabilecek her tür materyalin teori ve uygulama kısımlarıyla alakalı özgün çalışmalar ile IFEMS’e katılım yapılabilir.

Materyallerin;

  • Tarihçesi
  • Tasarımı
  • Yapımı veya Yapım Süreci
  • Kullanımı
  • Etkisi
  • Yararı
  • Uygunluğu
  • Teknolojisi