Başkan

Dr. Şahin ORUÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Kurul

Dr. Bayram Ali ERSOY, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Taisir Suphi YAMİN, Ulm Üniversitesi

Dr. Selahattin KAYMAKÇI, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Banu YÜCEL TOY, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Gül TUNCEL, Marmara Üniversitesi

Dr. Ali Fuat ARICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Celile Eren ÖKTEN,Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Hasan ÜNAL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Genç Osman İLHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Mustafa İÇEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Sekreterya

Arş. Gör. Hasan Özgür KAPICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğr. Merve AYGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğr. Sibel ÇAĞIR, Yıldız Teknik Üniversitesi