Başkan

Dr. Şahin ORUÇ- Yıldız Teknik Üniversitesi

Kurul

Dr. Bayram Ali ERSOY- Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Hakan DÜNDAR- Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Selahattin KAYMAKÇI- Kastamonu Üniversitesi

Dr. Adnan ALTUN- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Hasan ÜNAL – Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Genç Osman İLHAN- Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Mustafa İÇEN- Yıldız Teknik Üniversitesi

Sekreterya

Merve AYGÜN- Yıldız Teknik Üniversitesi-YL Öğrencisi