IFEMS 2018

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018) Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 3-4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

IFEMS 2018 Sempozyum Programı

IFEMS 2018 Bildiri Özetleri

IFEMS 2018 Kurullar

IFEMS 2018 Konuşmacılar

IFEMS 2018 Atölye Çalışmaları